Αρχείο Νέων

Συμμετοχή του ΙΜΕΓΕΕ ως συνδεδεμένου μέλους στη συνάντηση της  ευρωπαϊκής σύμπραξης MOOCDys  της δράσης ΚΑ2 ERASMUS+

Κατόπιν πρόσκλησης του επικεφαλής εταίρου (project manager) της δράσης MOOCDys, εντός του άξονα ΚΑ2 Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, τις καινοτόμες δράσεις υποστήριξης και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα διαχείρισης και εκπαίδευσης, το ΙΜΕΓΕΕ συμμετέχει ως συνδεδεμένο μέλος (associated partner) της σύμπραξης στην προγραμματισμένη συνάντηση στην Λισαβόνα στις 10-14/04/2018, προκειμένου να αναλάβει δράση.  Θα συμμετέχει μαζί με τα άλλα συνδεδεμένα μέλη από τις άλλες χώρες στην διαμόρφωση των θεμάτων που θα περιλαμβάνει η συγκεκριμένη e-learning πλατφόρμα και στη συζήτηση για τον ακριβή ρόλο του στο έργο.

Εκπαίδευση πυροσβεστών της 1ηςΕΜΑΚ από το ΙΜΕΓΕΕ

Το ΙΜΕΓΕΕ, εξετάζει την πιθανότητα συνεργασίας με την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προκειμένου να σχεδιαστεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις ανάγκες των  διασωστών– πυροσβεστών της 1ης ΕΜΑΚ αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης μαθητών ΑμεΑ στα πλαίσια εκκένωσης Ειδικών Σχολείων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων καταστροφών.

Ενέργειες για την οργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού

Το ΙΜΕΓΕΕ συνεργάζεται με το Συνήγορο του Παιδιού για την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής – επιστημονικής ημερίδας με θέμα την παιδική προστασία. Η ημερίδα θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε ΕΕΠ και ΕΒΠ. Σκοπός της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ανάγκες ανηλίκων μαθητών που ίσως βρίσκονται σε κίνδυνο (εντός ή εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος). Επίσης, προβλέπεται να γίνει η διασάφηση ενεργειών όπως αυτές προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία και εμπλέκουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, το σχολείο αλλά και την οικογένεια. Η ημερίδα σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2018 στην Αθήνα, σε χώρο που θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της ημερίδας.

Αναλυτική Παρουσίαση του WISC V σε ψυχολόγους από την καθηγήτρια κ. Στογιαννίδου

Το ΙΜΕΓΕΕ σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΜΟΤΙΒΟ διοργανώνει την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00 - 20:00 την αναλυτική παρουσίαση WISC-V από την καθηγήτρια κ. Στογιαννίδου, στους ψυχολόγους μέλη του ΙΜΕΓΕΕ καθώς και στους ψυχολόγους μέλη της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, στην αίθουσα σεμιναρίων του εκδοτικού οίκου στην Αθήνα, με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή!

 

Η επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στέλνεται με ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στα μέλη του ΙΜΕΓΕΕ και κατόπιν θα αναρτηθεί προς όφελος όλων των μελών της Ομοσπονδίας.

13.07.2018 :::: Συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΜΟΤΙΒΟ

Πραγματοποιήθηκε συνεργασία με την Αντιπρόεδρο και την Γραμματέα του ΔΣ του ΙΜΕΓΕΕ και την διευθύντρια του Εκδοτικού Οίκου ΜΟΤΙΒΟ, προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα δημιουργίας πακέτου προσφοράς προμήθειας κλίμακας WISC V και εκπαίδευσης ψυχολόγων ΠΕ23 στην χορήγηση και εφαρμογή του. Συζητήθηκε ο αριθμός μονάδων που θα μπορούσε να συμμετέχει σε μια τέτοια δράση επιμόρφωσης/ εξοπλισμού φορέων ΚΕΣΥ και πιθανές χορηγίες για τον σκοπό αυτό είτε από πόρους του ΥΠΕΘ είτε από ανεύρεση χορηγιών. Το ΙΜΕΓΕΕ αναλαμβάνει την συγγραφή εγγράφου με την τεκμηρίωση του προσδοκώμενου οφέλους από μια τέτοια δράση και την συνέχιση των επαφών με στελέχη του ΥΠΕΘ προς την ανεύρεση οικονομικών πόρων.

Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ελ. Βενιζέλου 59, 105 64 Αθήνα, 4ος όροφος

Τ: 699 886 13632

Ε: info@imegee.edu.gr

2017-2018 @ ΙΜΕΓΕΕ

Powered by 4Point