Ο Οργανισμός

Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ) είναι ένας νέος οργανισμός, που ιδρύθηκε για να υποστηρίξει και να ενισχύσει το έργο του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που εργάζεται με σχέση μόνιμη ή αναπληρωτή, σε πλαίσια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής, Ειδικής Αγωγής και Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών, επιμορφωτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αποτελεί το επιστημονικό όργανο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και σύμφωνα με το καταστατικό οι δραστηριότητές του έχουν ως απώτερο στόχο την παραγωγή  τεκμηριωμένων θέσεων ώστε να αξιοποιούνται από τον οργανωμένο Κλάδο του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

 

Το Ινστιτούτο περιλαμβάνει 130 περίπου μέλη από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, που εργάζονται σε διαφορετικά εργασιακά πλαίσια, φορείς του Υπουργείου  Παιδείας, με αντικείμενο την αξιολόγηση, παρέμβαση και διεπιστημονική συνεργασία για την εκπαίδευση μαθητών με κάθε είδους εκπαιδευτικές ανάγκες και την υποστήριξη των οικογενειών τους.

 

Πρόκειται για ένα μάλλον μοναδικό επιστημονικό όργανο, δεδομένου ότι περιλαμβάνει μια ποικιλία επαγγελματιών, Παιδοψυχιάτρους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Σχολικούς Ψυχολόγους και Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, με ένα τεράστιο πεδίο ειδίκευσης και ειδικών δεξιοτήτων από διάφορες επιστημονικές προοπτικές και από πολύ διαφορετικό υπόβαθρο.

 

Μεταξύ των σκοπών και στόχων του ΙΜΕΓΕΕ περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

   Η επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

 

   Η  προώθηση και διάδοση ιδεών, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, σχεδίων και δράσεων που σχετίζονται με θέματα γενικής και ειδικής εκπαίδευσης

και επαγγελματικής κατάρτισης.

 

   Η εκμετάλλευση των ερευνητικών και τεχνολογικών εξελίξεων στην ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

   Τη μελέτη της αλληλεπίδρασης της τεχνολογικής ανάπτυξης με τις πολιτικές, τα προγράμματα, τις δράσεις και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία.

 

   Την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών σε καινοτόμα σχέδια και εργασίες.

 

   Σχεδιασμός ή / και εφαρμογή συμβουλευτικής, καθοδήγησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων

και των ανέργων.

 

   Την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και την ικανότητα επαγγελματικής ανάπτυξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως ορίζονται από την

εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

   Την προώθηση της συνεργασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών του κόσμου μέσω δράσεων

ανθρωπιστικής βοήθειας, επισιτιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής βοήθειας.

 

Ιδιαίτερη προσπάθεια επίσης δίνεται στην δημιουργία δικτύου και συνεργασία του Ινστιτούτου με διεθνείς, ευρωπαϊκούς, περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς -δημόσιους, ιδιωτικούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κλπ.- , καθώς και παρόμοιες πρωτοβουλίες φορέων και πολιτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ελ. Βενιζέλου 59, 105 64 Αθήνα, 4ος όροφος

Τ: 699 886 13632

Ε: info@imegee.edu.gr

2017-2018 @ ΙΜΕΓΕΕ

Powered by 4Point