Σύνδεσμοι

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ, ΚΕΝΤΡΑ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

   Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

   Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού-Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

   Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)

   Κέντρο για τη Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης-Παραμέλησης των Παιδιών

   Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών-Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

   Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»

   Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας

   Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών (Ε.Π.Α.Α.)

   Εταιρία Κατά της Κακοποίησης Παιδιού

   Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.)

   Ελληνική Εταιρία Μελέτης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας ( Ε.Ε.Μ.  Δ.Ε.Π.Υ.)

   Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.)

   Σύνδεσμος Επιμελητών Δικαστηρίων Ανηλίκων (Σ.Ε.Δ.Α.)

   Συνήγορος του Παιδιού

   Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

   Χαμόγελο του Παιδιού ΜΚΟ

   Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

   PRAKSIS ΜΚΟ

   Κλίμακα ΜΚΟ

   ΜΕΤΑδραση ΜΚΟ

   Μαζί για το Παιδί

   Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού «Πνοή»- Μαζί για το Παιδί

   Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «Άρσις» ΜΚΟ

   Η Κιβωτός του Κόσμου ΜΚΟ

   Για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο

   Ανοικτή Γραμμή Καταγγελιών για Διαδικτυακούς Τόπους ή Υπηρεσίες Νέων Τεχνολογιών «SafeLine»

   Ελληνικό Επιστημονικό Δίκτυο για τις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος

   Δίκτυο για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά

   AlfaVita - Εκπαιδευτικό Ενημερωτικό Δίκτυο

   Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

   Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

   Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Αττικής)

   Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

   Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.)

   Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων –Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.-Ν.Υ.)

   Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.)

   Πανελλήνια Ένωση Τυφλών (Π.Ε.Τ.)

   Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ.)

   Φάρος Τυφλών της Ελλάδος (Φ.Τ.Ε.)

   Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.)

   Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.)

   Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.)

   Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.Π.Α.)

   Εταιρία Προστασίας Σπαστικών

   Πανελλήνιος Σύλλογος για Άτομα με Εγκεφαλική Παράλυση «Φροντίδα»

   Σύλλογος Ατόμων με Γενετικά Προβλήματα «Το Μέλλον»

   Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος

   Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.)

   Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία (ΕΛ.Ψ.Ε.)

   Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.)

   Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.)

   Πανελλήνιος Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών   Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.)

   Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.)

   Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (Σ.Ε.Ε.)

   Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)

   Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)

   Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (Σ.Α.Κ.Ε.Α.)

   Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (Σ.Α.Τ.Ε.Α.)

   Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.)

   Επιτροπή Ειδικής Αγωγής του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Σ.Ε.Κ.)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

   Γραμμή του Συνήγορου του Παιδιού για Παιδιά «800 11 32 000»

   Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων «116-111» -Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

   «Γραμμή-Σύνδεσμος» για συμβουλευτική γονέων και ενηλίκων για θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

   M.Ε.Υποστηρίζω για τη ψυχοκοινωνική υγεία του παιδιού και του εφήβου « 80011 80015» -Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)

   Πανελλαδική Γραμμή Βοήθειας «115 25» - Μαζί για το Παιδί

   Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS «1026»- Χαμόγελο του Παιδιού

   Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά «116 000»- Χαμόγελο του Παιδιού

   Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197» - Ε.Κ.Κ.Α.

   Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας «11 07» - Ε.Κ.Κ.Α.

   Γραμμή Βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου «210 6007686»

   Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη «1034» -Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.

   24ωρη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία «1018» -Κλίμακα

   Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης «11528» – ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ” για λεσβίες, γκέι, αμφί, τρανς, τις οικογένειές τους και για εκπαιδευτικούς

   Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Οικογενειών που Πενθούν «210 6463622»-Μέριμνα

Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ελ. Βενιζέλου 59, 105 64 Αθήνα, 4ος όροφος

Τ: 699 886 13632

Ε: info@imegee.edu.gr

2017-2018 @ ΙΜΕΓΕΕ

Powered by 4Point